Förteckning över Sven Hedins böcker
  

Genom Persien, Mesopotamien och
Kaukasien, reseminnen af Sven Hedin
Med förord av Hermann Vámbéry

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1887
ett band om 461 sidor, odaterad

Kapitlen utgavs även häftesvis löpande

Svårighetsgrad: ****

  
General Prschevalskijs forskningsresor i
Centralasien, efter de ryska, tyska
och franska originalupplagorna

Med förord av professor A. E. Nordenskiöld

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1891
daterad maj 1891, 455 sidor

Endast översatt av Sven Hedin

Svårighetsgrad: ***

  
Konung Oscars beskickning
 till Schahen af Persien år 1890

Samson & Wallins förlag, Stockholm 1891
daterad december 1891, 479 sidor

Svårighetsgrad: ***

  
Genom Khorasan och Turkestan
del I-II, minnen från en resa i 
Centralasien 1890 och 1891

Samson & Wallins förlag, Stockholm 1892 och 1893
daterad november 1892, 290 + 241 sidor

Gavs ursprungligen ut som två volymer,
senare även som samlingsvolym

Svårighetsgrad: *****

  
En färd genom Asien 1893-97 del I-II

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1898
daterad september 1898, 565 + 507 sidor

Svårighetsgrad: ***

  
Genom Asiens öknar

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1899
odaterad, 333 sidor

Svårighetsgrad: **

  
Forskningar i Lop-Nor-området, tilläggs-
band till 'En färd genom Asien 1893-97'

Albert Bonniers förlag, Stockhom 1902
odaterad, 188 sidor

Troligen endast häftad utgåva

Svårighetsgrad: *****

  
Asien - tusen mil på okända vägar del I-II

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1903
daterad 18 augusti 1903, 696 + 671 sidor

Svårighetsgrad: ***

  
Tibetanska äfventyr

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1904
odaterad, 393 sidor

Svårighetsgrad: *

  
Sverige och den stora östern

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1905
daterad 9 mars 1905, 268 sidor

Troligen endast häftad utgåva

Svårighetsgrad: ***

  
Transhimalaya I-II,
upptäckter och äfventyr i Tibet

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1909
daterad september 1909, 659 + 574 sidor

Svårighetsgrad: **

  
Öfver land till Indien del I-II,
genom Persien, Seistan och Belutjistan

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1910
daterad 16 oktober 1910, 558 + 537 sidor

Svårighetsgrad: ***

  
Svar på 'tal'

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1910
odaterad, 61 sidor

Endast häftad utgåva

Svårighetsgrad: **

  
Från pol till pol del I-II

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1911
odaterad, 476 + 600 sidor

Svårighetsgrad: *

  
  Ett varningsord

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1912
odaterad, 70 sidor

Medföljde alla större svenska dagstidningar,
men trycktes och såldes även separat

Även bibliofil-utgåva om 100 numrerade exemplar

Svårighetsgrad: *

  
Transhimalaya III,
upptäckter och äfventyr i Tibet

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1912
daterad oktober 1912, 586 sidor

Del III utkom tre år efter de tidigare delarna

Svårighetsgrad: ****

  
Scoutliv i Tibet

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1913
odaterad, 368 sidor

Svårighetsgrad: *

  
Tre tal

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1913, 59 sidor

Tal i Kgl. Dalregementets officersmäss 9 sept 1913
Tal i Stora Skedvi kyrka den 5 oktober 1913
Tal i Studentföreningen Heimdal i Uppsala 3 nov 1913

Svårighetsgrad: ***

  
Fyra tal

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1914, 104 sidor

Tal vid K.F.U.M.-gymnasternas 
fest på Cirkus 2 dec 1913
Tal vid de socialdemokratiska kvinnornas diskussions-
möte på Cirkus den 14 december 1913
Tal til Borlänge socialdemokratiska ungdomsklubb
i Folkets hus den 28 december 1913
Tal till de socialdemokratiska ungdomsklubbarna
i Medelpads distrikt, Sundsvall den 30 december 1913

Svårighetsgrad: ***

  
Tal till Ungdemokrater, Borgare och Bönder

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1914, 122 sidor

Tal till socialdemokratiska ungdomsklubbarna
på Södermalm den 9 januari 1914
Tal vid Bondetågsfesten på Skansen 6 februari
Tall till allmoge från södra Sverige, Cirkus 7 februari
Tal till de socialdemokratiska ungdomsklubbarna i
Kramfors och Härnösand den 1 och 2 mars
Tal vid ungsvenska förbundets
möte i Göteborg 21 mars
Tal till Dalarnas allmoge i Älvdalen, Rättvik, Mora,
Orsa och Falun den 24, 25 och 26 mars 1914

Svårighetsgrad: ***

  
Ett ord till Norges folk

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1914, 32 sidor

Svårighetsgrad: ****

  
Andra varningen

P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1914
daterad 1 september 1914, 79 sidor

Medföljde gratis i alla större svenska
dagstidningar, upplaga 1 million exemplar

Svårighetsgrad: *

  
Från fronten i väster

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1915
daterad 27 januari 1915, 801 sidor

Svårighetsgrad: *

  
Kriget mot Ryssland

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1915
daterad 15 november 1915, 965 sidor

Svårighetsgrad: *

  
Bagdad, Babylon, Ninive

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1917
daterad 7 maj 1917, 806 sidor

Svårighetsgrad: **

  
Till Jerusalem

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1917
daterad 19 oktober 1917, 598 sidor

Svårighetsgrad: *

  
Sveriges öde

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1918
daterad 30 november 1918, 598 sidor

Svårighetsgrad: **

  
Bengt Bengtsson Oxenstierna
Resare-Bengt
Minnesteckning

P A Norstedt & Söner, Stockholm 1918/1919
odaterad, 242 sidor

Svårighetsgrad: *****

  
En medeltida resande i Asien
Särtryck ur Ymer, årgång 1919, häfte 4

Centraltryckeriet, Stockholm 1920
odaterad, sidorna 338-344

Endast häftad utgåva

Svårighetsgrad: *****

  
En levnads teckning

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1920
odaterad, 171 sidor

Endast häftad utgåva

Svårighetsgrad: **

  
  Tsangpo lamas vallfärd
del I: Pilgrimerna

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1920
odaterad, 301 sidor

Tysk resp svensk utgåva avbildad

Svårighetsgrad: *

  
Resare-Bengt

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1921
daterad 8 september 1921, 536 sidor

Svårighetsgrad: ****

  
Southern Tibet - prospectus

Lithographic Institute of the General Staff
of the Swedish Army 1922

Särtryck för marknadsföring av det
vetenskapliga verket Southern Tibet

Svårighetsgrad: *****

  
Tsangpo lamas vallfärd
del II: Nomaderna

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1922
odaterad, 382 sidor

Svårighetsgrad: *

  
Mount Everest
och andra Asiatiska problem

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1922
daterad 15 oktober 1922, 246 sidor

Endast häftad utgåva

Svårighetsgrad: ***

  
  Från Peking till Moskva

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1924
daterad 13 mars 1924, 375 sidor

Häftad resp inbunden utgåva avbildad

Svårighetsgrad: **

  
  Hågkomster och livsintryck av svenska
män och kvinnor, femte samlingen

J. A. Lindblads förlag, Uppsala 1924
daterad september 1924, 21 sidor Hedin

Hedin medverkar med kapitlet 'Farbröderna'

Svårighetsgrad: **

  
Grand Canyon

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1925
odaterad, 295 sidor

Svårighetsgrad: **

  
My life as an explorer

Cassel and Company Ltd, London 1926
odaterad, 482 sidor

Engelsk-språkig utgåva fyra år före den svenska

Svårighetsgrad: **

  
Adolf Erik Nordenskiöld
- en levnadsbeskrivning

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1926
daterad 9 september 1926, 378 sidor

Svårighetsgrad: ***

  
Åter till Asien

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1928
daterad 7 augusti 1928, 336 sidor

Svårighetsgrad: **

  
Gobiöknens gåtor

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1930
daterad 10 oktober 1930, 351 sidor

Svårighetsgrad: **

  
Mitt liv som upptäcktsresande I-V

Åhlén & Åkerlunds förlag, Stockholm 1930
odaterad, 182 + 169 + 171 + 163 + 163 sidor

Svårighetsgrad: **

  
  Jehol - kejsarstaden

Lars Hökerbergs Bokförlag, Stockholm 1931
daterad 18 juli 1931, 283 sidor

Häftad resp inbunden utgåva avbildad

Svårighetsgrad: *

    
Meister und Schüler - Freiherr
Ferdinand von Richthofen an Sven Hedin

Verlag von Dietrich Reimer in Berlin, 1933
daterad 29 december 1932, 148 sidor

Svårighetsgrad: ****

  
  Erövringståg i Tibet

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1934
odaterad, 436 sidor

Häftad resp inbunden utgåva avbildad

Svårighetsgrad: **

  

 

Stora hästens flykt (del 1)

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1935
daterad 20 september 1935, 334 sidor

Skyddsomslag samt häftad respektive
inbunden utgåva avbildad till vänster

Svårighetsgrad: **

  

 

Sidenvägen (del 2)

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1936
daterad 30 september 1936, 404 sidor

Skyddsomslag samt häftad respektive
inbunden utgåva avbildad till vänster

Svårighetsgrad: **

  
  Tyskland och världsfreden

Medéns Förlags Aktiebolag, Stockholm 1937
daterad 27 april 1937, 352 sidor

Häftad resp inbunden utgåva avbildad

Svårighetsgrad: **

  

 

Den vandradnde sjön (del 3)

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1937
daterad 30 september 1937, 374 sidor

Skyddsomslag samt häftad respektive
inbunden utgåva avbildad till vänster

Svårighetsgrad: **

  
Folket och Fosterlandet

Esselte AB, Stockholm 1938
odaterad, 24 sidor

Särtryck ur bokverket 'Med folket för fosterlandet',
endast häftad utgåva

Svårighetsgrad: ****

  
Femtio år Tyskland

Dagens Böcker AB, Malmö 1939
daterad 10 mars 1939, 302 sidor

Första upplagan saknar titeln på bokryggen

Svårighetsgrad: **

  
Inledningsord till Verner von Heidenstams
skissbok 1876 - 1877

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1939
daterad 1 juni 1939, 16 sidor

Endast häftad utgåva

Svårighetsgrad: *****

  
Chiang Kai-Shek, marskalk av Kina

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1939
daterad 3 oktober 1939, 292 sidor

Skyddsomslag avbildat till vänster

Svårighetsgrad: **

  
C G Mannerheim. Resa genom Asien
Särtryck ur Ymer, årgång 1940, häfte 3

Centraltryckeriet, Stockholm 1940
odaterad, sidorna 161-181

Endast häftad utgåva

Svårighetsgrad: *****

  
Tre Decennier med Heidenstam
Särtryck ur Mårbacka och Övralid

J A Lindblads Förlag, Upsala 1940, odaterad

Endast häftad utgåva

Svårighetsgrad: *****

  
  På svensk mark - resor och minnen,
redigerad av Gösta Montell

AB Hasse W. Tullbergs förlag, Stockhom 1944
daterad 18 september 1943, 296 sidor

Skyddsomslag och inbunden utgåva avbildad

Svårighetsgrad: *

  
Ett nytt varningsord

Tryckeri-AB Valkyrian, Stockholm 1944
daterad 10 mars 1944, 4 sidor 

Särtryck ur Dagsposten

Svårighetsgrad: ***

  
Amerika i kontinenternas kamp

AB Seelig & C:o, Stockholm 1944
daterad 10 november 1944, 274 sidor

Endast häftad utgåva

Svårighetsgrad: *

  
  Utan uppdrag i Berlin

Fahlcrantz & Gumælius, Stockholm 1949
daterad 12 mars 1949, 285 sidor

Häftad resp inbunden utgåva avbildad

Svårighetsgrad: **

  
  Stormän och kungar del I-II

Fahlcrantz & Gumælius, Stockholm 1950
daterad 6 februari 1950, 512 + 483 sidor

Häftad resp inbunden utgåva avbildad

Svårighetsgrad: *

  
  Große Männer, denen ich begegnete, teil I

Eberhard Brockhaus, Wiesbaden 1951
daterad 6 februari 1950, 346 sidor

Tyskspråkig utgåva av Stormän och kungar

Svårighetsgrad: **

  
  Försvarsstriden 1912-14

Fahlcrantz & Gumælius, Stockholm 1951
daterad 21 juni 1951, 371 sidor

Häftad resp inbunden utgåva avbildad

Svårighetsgrad: **

  
Mina hundar i Asien

Albert Bonniers förlag, Stockhom 1952
daterad 20 september 1952, 238 sidor

Häftad utgåva avbildad till vänster

Svårighetsgrad: *

  
Karavan och tarantass -
med hästar genom Asien

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1953
postum, 287 sidor

Skyddsomslag avbildat till vänster

Svårighetsgrad: **

  

Mot Lop-Nor -
en flodresa på Tarim

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1954
postum, Bokklubben Svalan, 293 sidor

Bokpärm samt skyddsomslag
avbildade till vänster

Svårighetsgrad: *

  
Sven Hedin und Albert Brockhaus
- ein Briefwechsel, 2. Auflage

F. A. Brockhaus, Wiesbaden 1956
daterad 8 september 1941, 335 sidor

Första upplagan utkom 1941

Svårighetsgrad: **

  
Asiatiska äventyr

Bonniers, Stockholm 1980
odaterad, 240 sidor

Texter i urval av Eric Wennerholm

Svårighetsgrad: *

  
Tryck här för att läsa en artikel som jag skrivit om Sven Hedin

Home