Carl Leonard Carlsson 50 år 17 maj 1925

  

Carl Leonard Carlssons 50-årsfest hemma i Villa Carlsborg. Från vänster Lennart, Lilly,
Folke Boström, Carl Georg, Ruth, Bard Tronders, Elias Karlsson, Lisa Tronders
Carlsson, Carl Leonard, Gertrud och Ingrid 'Nenne' Tronders.

Femtio år fyller i morgon direktören Leonard Carlsson, Sollefteå. Han är ångermanlänning till börden och född i Gudmundrå den 17 maj 1875. Efter att först under några år ha vistats i Amerika inflyttade direktör Carlsson till Sollefteå för omkring 25 år sedan, då han jämte en sin broder startade en slakteri- och charkuteriaffär, som utvecklades till för orten rätt så stora mått. En ny modern fabriksanläggning uppfördes sålunda efter några år i Remsele. Denna fabriksrörelse är numera nedlagd. Driftig och energisk och utrustad med en god affärsblick och initiativförmåga har direktör Carlsson sedan dess varit verksam på olika sätt. Sålunda uppförde han 1915 en cementfabrik i Granvåg, vilken han emellertid 1919 överlämnade i andra händer. För ett par år sedan inköpte han AB Kallaxö fältspat i Norrbotten, ett företag som han fortfarande med stort intresse sköter. Även i en hel del andra företag har den verksamme affärsmannen varit intresserad.

Under sin mångåriga vistelse i vårt samhälle har direktör Carlsson förvärvat sig många vänner, och säkerligen skall han på 50-årsdagen mötas av lyckönskningar från både när och fjärran.

Tidningsnotis ur oidentifierad källa 16 maj 1925

Back      Home