John Boijas exercis i Karlsborg 1919

  

Bakgrund: Den 15 maj 1919 hade den unge ingenjören John Boija avslutat sin drygt tre månader långa praktikperiod vid Svanö Aktiebolags sulfitfabrik. Samma dag skulle han med tåg avresa söderut. Han hade blivit inkallad till tjänstgöring vid Ing 2 i Karlsborg.

I februari 1918 hade han som 115:e man mönstrat in hos 67:e rullföringsområdet i Sollefteå och enligt sin inskrivningsbok för hären tilldelade värnpliktiga blev han bedömd som vapenför och lämpad för fältingeniörtjänst.

Den 16 maj ryckte han in för en första tjänstgöringsomgång om 165 dagar och en 35 dagar lång repetitionsövning hölls det efterföljande året. Redan vid 21 års ålder hade han vinnlagt sig om att föra noggranna anteckningar både avseende inkomster, utgifter och korrespondens. Därtill nedtecknade han emellanåt även poesi som föll honom i smaken. I juli månad inköptes en kamera ā 16 kronor samt en framkallningsapparat ā 2,75 och de fotografiska resultaten lät inte vänta på sig. De spridda fotografierna och handlingarna har nu sammanställts och presenteras här för första gången som en enhet.

   

Inskrivningsbok för 115-67-1918 John Elias Boija (med efternamnet felaktigt stavat 'Boja').
Därjämte
en bild tagen i studion hos Kungl. Hoffotografen Alfred Sjöberg i Karlsborg

Hela Ing 2 uppställt på kaserngården i Karlsborg en dimmig sensommardag 1919

 "...jag [har] fullgjort min värnplikt vid Ing. 2, fältingeniörtjänst som vapenför,
men jag [har] huvudsakligen haft expeditionsgöromål som skrivare"
 [ur brev från John till chefen för armén 15 januari 1944]

John synar kartor och tabeller med passare i hand

Mellan inryckningen 15 maj och första hemresan 25 augusti finns
 utgiftsposten 'kaffe' uppräknad vid 39 tillfällen. Här syns John
till höger vid ett av de många cafébesöken i Karlsborg

Den 9 juli inköptes en ny kamera och kringutrustning. Här ses John framkalla en
negativrulle tillsammans med en kamrat i det provisoriska mörkrummet.
Följ kabeln och observera hur den dämpade belysningen åstadkoms!

Hemma på permission i slutet av augusti 1919

Purrning halv sex, möjligen för resa till Karlsborg?

"Foto av logementet som jag ligger i samt 3 av mina rumskamrater. Den
 andra ifrån vänster är från Sollefteå-trakten. En otrevlig grabb" 
[skrivet på baksidan av kortet - troligen medsänt i brev till
Lilly. John sitter bakom de hopställda mausergevären]

    

Armbryting på luckan - John längst till höger i bakre raden - samt förteckning över kamraterna

 

"Sänder härmed ett blixtfoto av mig vid ett kritiskt ögonblick där livet står på spel. Mår gott. Reser i dag
på en hastig visit till Kinnekulle. Väntar storligen på det du lovade mig, men förgäves. Var nu hygglig
och svara omgående och sluta upp med den intensiva tystnaden, så skall du sedan få flera foton.
 Hälsa alla..." [vykort från John till Lilly, Karlsborg 20/9 1919 dvs en månad före muck]

   

Till vänster en sida ur Johns bokföring 'Utgifter under exercisen' samt flyttnings-
betyg från sulfitfabriken på Svanö "på grund af inkallelse till militärtjänst"

 

Korrespondensen till och från John i Karlsborg bokfördes till en början noga.
Efter permissionen i slutet av augusti verkar dokumentationsivern ha
dämpats väsentligt - endast sporadiska anteckningar finns kvar

Uppställning på den kullerstensbelagda kaserngården vid Ing 2 i Karlsborg

Exakta tjänstgöringsuppgifter och vitsord ur inskrivningsboken
både angående grund- och repetitionsutbildningarna

 Back      Home