John Boijas ingenjörsexamen

 

Bakgrund: Sista maj 1913 avslutade den då 15-årige John Boija Gudmundrå högre folkskolas förberedande kurs för inträde vid teknisk skola. Efter ett par år av praktik, bl a hos Ångermanälfvens Flottningsförening (ÅFF) antogs han till utbildning vid Tekniska Elementarskolan i Härnösand (se sigill ovan) och den 6 juni 1918 var en hedrande ingenjörsexamen färdig. Blott 19 år gammal var han redo att kliva ut i arbetslivet. Den främsta examenspresenten var en ingenjörsring (ovan). 

 
Varje sommarlov arbetade den unge John med något som skulle kunna bli hans
framtida ingenjörsexamen till gagn. Ovan ses betyg från ÅFF (2ne seglationer
eldare å ångbåt. Flottningsarbete. Inmonterat båtmotorer) 1913-15 samt från
Nensjö Cellulosa AB (Handtlangare i järn- och elektriska verkstaden) 1917.

.
John som flitig student i skolans laboratorium


Civilingeniör F. Arvid Nilson ger den 1 juni följande utlåtande: "Uti den kurs
i tillämpad värmelära jämte värmeledningskonstruktioner jag med styrelsens tillstånd
anordnat vid härvarande tekniska elementarskola har eleven John E. Boija deltagit samt
därunder visat stort intresse, stor flit och kunskap. Som slutprov har han på egen hand fullt
tillfredsställande uppgjort en större värmeledningskonstruktion". Allt var alltså redo för examen.


Examensfoto från Härnösand 6 juni 1918 med John ståendes längst till vänster. Längst till
höger på samma rad står Johns kusin Jonas Boija från Svanö som tog examen samma dag.

 
Avgångsbetyget visar att John var en flitig elev och betygsgraderna 
'Med beröm godkänd' samt 'Icke utan beröm godkänd' dominerar betyget.

 
Just hemkommen från Härnösand ses John sitta på föräldrahemmets förstubro på ön
Granholmen
. Första anställningen efter ingenjörsexamen var som laboratoriebiträde och
elev vid  fabrikationerna vid Nensjö Cellulosa AB. Förutom att det var lärorikt var det även
bekvämt, eftersom fabriken bara låg några minuters rodd i riktning Sprängsviken från hemmet.

Back      Home