Julen 1931 på Svanö


Foto: Jonas Boija

Julen 1931 hade Jonas Boija för första gången med sig sin fästmö Gunnel Krikortz hem till Svanö.
 De förlovade sig även i samband med detta. På bilden syns i bakre raden från vänster: Märta Boija
(syster till Jonas), Lilly Boija med sonen Göran, Ellen Krikortz (mor till Gunnel), och Gunnel. Bakom
Gunnel står Jonas Boija den äldre, far till Jonas. Brevid Gunnel står Signe Boija (syster till Jonas),
Johan Boija (bror till Jonas den äldre) och dennes son John (kusin till Jonas). Längst till höger står Jonas
den yngre (som också tagit fotot. Notera röken från magnesiumblixten!). På främre raden syns från vänster
en oidentifierad kvinna (möjligen ett hembiträde?) samt Amanda Boija (hustru till Johan och mor till John)
med barnbarnet Rut Boija i sitt knä. Till höger om henne sitter Marianne Sundbom (dotter till Conrad Sundbom
och Jenny
, född Boija). Längst till höger på främre raden sitter Beda Boija (mor till Märta, Signe och Jonas) med
grannbarnet Åke Löfgren i knät. Vägen som leder till platsen på Svanö där huset en gång låg heter nu 'Boijas väg'.

Back      Home