John och Lilly Boijas vigsel i Sollefteå 1928

Bakgrund: Nyblivne guldmedaljören i isracing med sidvagn, John Boija, vigdes samman med Lilly Kristina Carlsson hemma i familjen Carlssons villa Carlsborg.

Texten på inbjudan (se till vänster) löd:

.......................... inbjudes att övervara Vigselakten mellan Ingeniören John Boija och vår dotter Lilly i vårt hem "Carlsborg", Sollefteå söndagen den 5 augusti kl 16 samt att därefter intaga middag. 

Lisa och Leonard Carlsson

O. s. a. före den 2 aug

Om själva vigselakten och den efterföljande middagen vet vi idag inte mycket. Men en handfull fotografier finns dessbättre kvar (se nedan). Därtill finns ett stort antal telegram och även ett urval av dessa kommer på sikt att offentliggöras här.

Sollefteå med Carlsborg i mitten av bilden, just invid Ångermanälven

Delförstoring av familjens villa Carlsborg. Idag ligger på denna plats Risöns Camping. Vid denna
tid var Ångermanälven ännu oreglerad och hur strömt det var framgår väl av denna bild

Lilly och John Boija i villa Carlsborgs vardagsrum

    

På dessa två bilder som är tagna just före den lyckade bilden ovan ser Lilly
obekväm ut ståendes. Här har John ej heller på sig de vita handskarna

 

Lilly med brudbukett. Denna bild gav Lilly och John senare till bl a sonen Göran

Det enda kvarvarande fotografiet av brölloppsmiddagen i matsalen på Carlsborg

Sollefteå sett från Hallstaberget med Carlsborg just till höger på andra sidan bron över Ångermanälven

 Back      Home