Evakuerade i Norge, april 1940


I mitten av bilden ovan ses det hus som familjen Boija evakuerade till då tyskarna ockuperade Norge den
9 april 1940. Från övervåningen fick familjen bl a bevittna ett drama från första parkett, i samband
med att en tysk militärkolonn skulle passera bron nere till vänster i bild - den genomsöktes noga!

Drammen den 20/2-40
Kära Rut! Skall väl rita till några rader och tacka för det trevliga familjekortet. Ni äro mer företagsamma i den riktningen  än vi, vi skulle iväg och polyphota alla fyra barnen, men det blev ej heller. Vet ej hur det är men man tappar lusten till allt, man vågar ju faktiskt inte planera en vecka i förväg. I går voro vi i alla fall bort och hyrde en våning till evakuering. Bättre att ordna det själv. Drammen skall evakueras i tillfälle av krig. Vi ha hyrt en övervåning om 2 rum och kök i en gård mellan Svelvik och här vid badstrand, så vi kan ju alltid resa dit och bada i sommar. Tänk att vi skulle uppleva ett världskrig till och så fasansfullt att brännpunkten är här uppe i Norden. Vi få hoppas på ett mirakel. Nog önskar jag att vi varit i Sverige nu i alla fall, även om faran är minst lika stor där som här. Jag skickar nu det jag hinner på lediga stunder till norska försvaret […] I hast, Lilly.
[Utdrag ur brev från Lilly Boija till systern Rut Lindar i Karlstad]


I väntan på att 'polyphota' barnen tog John i alla fall i februari 1940
några familjebilder hemma i Nösted. Till vänster Lilly med Ulla
och Rut, till höger Maud, Rut, Ulla och Göran i matsalen

   
Ett par exteriörbilder från samma rulle. Till vänster vy utöver trädgården ned mot den isbelagda
Drammensfjorden, i mitten vy upp mot planket som gränsade till vägen genom Nösted.
Till höger kvittering av aktier i Nösted Bruks A/S till John, daterad 1 april 1940

 
Maud, Rut och Ulla evakuerade till gården mellan Svelvik och Nösted, här nere vid stranden.
Uppslag ur Johns fickalmanack med en del intressant information: 9 april kan man utläsa
'Tyskland besatt Norge', den 10:e att 100 norska kronor motsvarar 60 tyska riksmark.
Den 12:e står bl a att bensinbolagen Shell, BP och NOR är för tyska över-
kommandot och att civilister får tanka hos Standard och Texas

Någonstans utanför Drammen den 11/4-40
Kära Rut! Ni undra väl hur vi ha det nu. Efter omständigheterna väl. Vi ha evakuerat, så vi bo ej i Drammen nu. Hade tänkt bila hem [till Sverige] på måndag, men omständigheterna voro sådana, att vi ej tordes ge oss iväg. Vi ringde på morgonen till dig men fingo samtalet först på middagen och då svarade ni ej. Tänkte be er skaffa hus åt oss. Som sagt, allt ordnas väl på något sätt för oss. Träffas vi någon gång i sommar hoppas jag det är under lugnare förhållanden. Hälsa de dina och talar du med Lennart och Kåge så säg att vi ha det bra hittills. Din syster Lilly.
[Brev från Lilly Boija till systern Rut Lindar i Karlstad]


Rut, Maud, okänd kamrat, Göran och Ulla utanför evakueringshuset
mellan Svelvik och Nösted i slutet av april 1940

Back      Home