The Family Archive / Familjearkivet

I have been entrusted the majority of the family legacy in terms of photos, home-movies and documents. Since I am very interested in history and the family's past, I view this as a great privilege. However, I also see it as my duty to explore this material and try to uncover its secrets. Moreover, I feel obligated to make this available to as many interested parties as possible. My aim is therefore to publish the most interesting parts on the Internet, for everyone to see. Given the fact that the majority of the archive is, in plain language, a complete mess, the task is complicated and time-consuming. To determine the correct order of negatives, to identify the depicted people and places and lastly to date it correctly and put it in its proper context naturally is a challenge. But that's the challenge I've taken up and below you can view the results. This archive will continue to grow over the years so if you belong to, or have an interest in, my family - stay tuned for more!

Jag blivit anförtrodd den större delen av familjens efterlämnade foton, smalfilmer och handlingar. Detta ser jag som ett stort privilegium, eftersom jag hyser ett stort intresse för historia i allmänhet och familjens förflutna i synnerhet. Men samtidigt ser jag det som min plikt att utforska stoffet och försöka locka av det dess hemligheter. Dessutom känner jag mig förpliktigad att tillgängliggöra detta för alla som kan tänkas vara intresserade. Därför är min målsättning att publicera de mest intressanta delarna på Internet, så att alla kan ta del av materialet. Men eftersom arkivet, rent utsagt, är en salig röra så är uppgiften både svår och tidsödande. Att fastställa negativs inbördes ordning, att identifiera människor och platser och att slutligen datera och beskriva sammanhanget är givetvis en stor utmaning. Men den utmaningen har jag antagit och här nedan kan Du se resultatet. Detta arkiv kommer att stå på kontinuerlig tillväxt så om Du tillhör släkten, eller på annat sätt är intresserad - håll ögonen öppna!

21 oktober 1674 Trolldomskommissionens förhör som ledde till att två släktingar brändes på bål som häxor
23 oktober 1685 Händelserna som ledde till att Per Jonsson från Norrmesunda begick självmord i februari 1686
1898-1907 Detaljerad presentation av AB Bröderna Carlssons slagteri och korffabrik
Tema 1 En skildring av Sprängsvikens Ångsågs historia 1872 - 1911
6 juni 1918 John Boijas ingenjörsexamen från Tekniska Elementarskolan i Härnösand
Tema 2 En rundvandring på Granholmen
16 maj - 27 oktober 1919 John Boijas exercis vid Ing 2 i Karlsborg
9-13 juni 1920 Lydia Carlssons död i Sollefteå
9-12 juli 1920 The Swedish Choral Clubs besök i Sollefteå, bl a hos Carl Leonard Carlsson
11 mars - 4 maj 1921 Carl Leonard Carlssons "flygcirkus" 1921 i Norrland och ett stycke svensk flyghistoria
17 maj 1925 Tidningsnotis angående Carl Leonard Carlssons 50 års-dag
21 juni 1926 Jenny Boijas vigsel med Conrad Sundbom och festen på Granholmen
16 april 1927 John Boijas förlovning med Lilly Carlsson samt ringvisning på Granholmen
13 juni 1927 Bilder från Elias Karlssons 80 års-dag
5 maj 1928 Tidningsnotis angående Johan A Carlssons 50 års-dag
5 augusti 1928 John och Lilly Boijas vigsel i villa Carlsborg, Sollefteå
10 december 1928 John Boijas 30års-fest på Granholmen
5 april 1929 Tidningsnotiser angående Carl Leonard Carlssons död
24 december 1931 Jul på Svanö med förlovning mellan Jonas Boija och Gunnel Krikortz
13 januari 1932 Artikel i Norrbottens-Kuriren om eldsvådan som totalförstörde Jonitex-fabriken i Törefors
11  mars 1933 Artikel i Norrbottens-Kuriren angående byggnationen av nya Torex-fabriken i Törefors
11 november 1933 Insänd tidningsnotis ur Teknisk Tidskrift angående Torex- fabriken i Törefors
10 augusti 1939 Familjen Lindar på besök i Nøsted Bruk, Norge
21 oktober 1939 Artikel i Drammens Tidende angående byggnationen av Nøsted Bruk
20 februari - 11 april 1940 Familjen Boija evakuerar då Tyskland ockuperar Norge
12 december 1948 John Boijas 50 årsdag firas på restaurant Gillet
1 - 12 juni 1949 John och Lillys bilresa till Jugoslavien, genom utbombat Västtyskland och Österrike
31 december 1950 Görans nyårsfest 1950-51 hemma i Stocksund
9 juni - 1 juli 1951 Göran som biträdande färdledare för Viggbyholmskolans resa med buss över alperna till Venedig
31 mars - 27 april 1952 Bilresa till Foca, genom Sverige, Danmark, Västtyskland, Schweiz, Italien, Jugoslavien och Österrike
14 januari 1953 Lilly Boijas 50-årsfest på restaurang Rosenbad
23 juni - 13 juli 1953 Bilresa sommaren 1953 i Hudson genom Tyskland, Österrike Jugoslavien, Italien och Schweiz
Tema 3 Familjens fordon (motorcyklar och bilar) från förr

                                                  Home