John Boija 50 år den 10 december 1948

   

  

Inbjudningskort

Meny

Bordsplaceringskort (JEB = John Elias Boija)

   

Hyllningssång till John

Presentbordet hemma i Stocksund

   

Nedre raden fr vä: Maiken Elcar, Gunnel, Maud, Ulla, Lilly & John Boija, Tilan Östman, Rut Boija, Eric Mattson & Göran Boija.
Rad 2: X, X, X, Lovisa & Albert Thun, X, N.A. Östman, Ruth Lindar, Jenny Boija, Ernst Baburger, Anna Östaman,
Ivar Backlund & X. Rad 3: Folke Brundin, Kari Synnøve Carlsson, Berit Aas, X, X, X, X, Jonas Boija, X, Björn
Björklund & Leo Haupt. Bakre raden: Carl G. Carlsson, X, Inga Östman, Nils Sundem, X, Gösta Söderström,
H. Markus, Henny Söderström, Ragna Sundem, K.E. Berglind, X & X.

   

Johan Boijas hälsning:

Mina kära Barn John, Lilly och Barnbarn. Guds nåd och frid.

Ja nu när du får dessa rader så står morgondagen för dörren, en dag som alldrig mera återkommer och i stort sedt som man ej vill ska komma åter, even som jag tror, en glädjens dag, överfull av oskymtadt hjärtlighet, och jag är trots frånvarde, så njuter jag av stunden som är Din dag. Ty ett godt träd bär god frukt. Så önskar jag dig lycka välgång hälsa och krafter, att som familjefar omhulda de Dina. 
De hjärtligaste hälsningar, din far.

Sprängsviken den 7/12 1948

Back      Home