John och Lilly Boijas resa till Jugoslavien i juni 1949

Bild: Kuvertet visar att filmen lämnades in
hos Broddow i Stockholm 21 juni 1949

Bakgrund: Ingenjör John Boija fick 1949 av den jugoslaviska staten i uppdrag att bygga en träfiberplattefabrik i Foca. I juni reste han ner till Jugoslavien för att intensifiera förhandlingarna och för att på plats bese fabrikens tänkta läge. Därav togs flera foton på just tänkbara byggnader och tomter. Med på resan var även hans hustru Lilly som filmade flitigt med 8mm smalfilmskamera. Det verkar som att stillbildskameran på denna resa främst användes för arbetsrelaterade ändamål, medan smalfilmerna i högre grad porträtterar människor. Denna uppdelning förefaller i och för sig logisk med tanke på att människor rör sig och byggnader står stilla! Idag finns tre rullar (ca 4 min/st) film bevarade som tydligt visar ett sönderbombat Västtyskland och gemenskapen med vännerna i familjen Jung i Miltenberg am Main. Under vistelsen i Sarajevo blev dock Lilly, enligt den jugoslaviska militärens tyckande, för närgången med filmkameran och en rulle beslagtogs. Hon gav sig dock inte, utan fortsatte att filma soldater, muslimska kvinnor, minareter och andra exotiska inslag från hotellrummets fönster. Filmen fortsätter med mer bilder av gemytet i Miltenberg, denna gång på hemresan, samt bombade byggnader och städer längre norrut. Johannes Jung följde med från Miltenberg och bl a visar filmen att de övernattade i Helsingborg. Den sista minuten visar midsommarfestligheterna vid Sjöhistoriska muséet i Stockholm.

Min förhoppning är att snart kunna visa även de rörliga bilderna här på denna sida, så att den sociala aspekten av resan framkommer bättre.

Resan går till en början genom ett sönderbomabat Västtyskland

Många städer var veritabla ruinhögar, vilket framgår bättre av smalfilmerna

Eftermiddagssolen på väg bort från familjen Johannes Jungs trädgård i Miltenberg. Jung var affärsbekant
med John (och innehade tillsammans med John patent på bl a defibrerings- eller malmaskinen för
träfiber som var grundkonceptet för de träfibeplattefabriker som John uppförde) sedan tiden
före andra världskriget. En vänskap utvecklades som kom att stå sig till Johns död
1957 och familjerna gästade ofta varandra i respektive hemland

Lilly Boija och Johannes Jung

Peter Jung

Ett av Johannes barnbarn

Tidigt i juni 1949 Miltenberg erbjöd rummet på hotell Rose denna vy av floden Main

Redo för avfärd mot Jugoslavien. Johannes Jung, Lilly och John Boija,
Hanna och en dotter Jung invid Hudson -47:an

Foca i Jugoslavien den 4 juni 1949

Foca i Jugoslavien

Foca i Jugoslavien

Timmerhuggarläger på vägen mellan Foca och Sarajevo

Paus i timmerhuggarlägret under färden till Sarajevo. John sitter mitt på bänken i hatt

Minister Marijans Jeep just hemkommen till Sarajevo från Foca den 4 juni 1949.
Troligen arrangerades resan för att gemensamt bese lämpliga kontors- och fabrikslokaler

Jugoslaviska förhandlarna Minister Marijan och Marko Sprung (i barett) i Sarajevo

  

Utsikt från hotellrummet i Sarajevo den 5 juni 1949. Lilly hade just före detta fått en smalfilm
beslagtagen av jugoslavisk militär och blev därefter mycket försiktig med sitt filmande och
fotograferande i Jugoslavien. Bilderna är uppenbarligen tagna från hotellrummets mitt,
eftersom fönsterbräden upptar en försvarlig portion av bildytan. Även på smalfilm.

Vyn över Main skvallrar om att vi är tillbaka i 'Frankenland', troligen Miltenberg eller Amorbach

Utsikt från Hotel Rose i Miltenberg am Main 11 juni 1949. Sedan vistelsen här i början av juni,
har en flodångare lagt till vid kajen. Denna vy finns också på smalfilm

Medlemmar ur familjen Jung församlade vid John Boijas Hudson -47:a efter att ha
avnjutit en middag på Restaurant Gelber Hof i Miltenberg. Finns även på film

Utsikt från den tomt i Miltenberg där familjen Hans Jung snart kommer att uppföra ett aluminiumhus
som exporterats i byggsats från Sverige (se bl a bilderna från jugoslavienresan 1952)

  

Under vistelsen i Miltenberg fick John och Lilly detta exemplar av den konsthistoriska vägvisaren 'Amorbacher
Cicerone' med följande dedikation: "Zur Erinnerung an die Schönen Tage im Frankenland,
 Miltenberg / Amorbach in Juni 1949, Euere Johannes Jung, Hanna und Familie"

 

 Back      Home