Familjen Lindar på besök i Nösted Bruk

Nösted Bruk utanför Drammen i Norge i augusti 1939. Tre veckor före
andra världskrigets utbrott får familjen Boija besök från Sverige. Gästboken
visar att det är Lillys syster Ruth med sin man Harry Lindar och döttrarna Kerstin
och Ingrid samt Bertil och Maja Magnusson, troligen vänner från Karlstad, som gästar.

Samlade inför hemfärden ses Ruth och Lilly med yngsta
dottern Ulla. I Harry Lindars knä sitter Göran och Ingrid.
Invid dem står Rut och Kerstin samt Maud. Bakom dem står
troligen Maja Magnusson samt John. Foto: Bertil Magnusson

Barnen invid John Boijas nya Chevrolet -39:a. Men trots att den är så ny
ser man tydligt att stänkskärmens plåt är skrynklig efter att nyligen ha
knackats ut efter någon olyckshändelse. Foto: Bertil Magnusson

 

Ingrid och Kerstin Lindar utanför garagebyggnaden

 

Barnen Boija och Lindar leker och lapar sol utanför bostadshuset. På det
vänstra fotot ses Kerstin och Ingrid, Maud, Rut och Göran samt lilla Ulla

Back      Home